Úklid po haváriích

Je mnoho nehod, které jsou nepříjemné. Nemáte odvahu či úklidovou techniku na odstranění škod způsobené nehodou ? Jsme tu od toho právě my, kdo Vám pomůže po havárii v domě, bytě, nebo společných prostorů. Je mnoho havárií, které Vás mohou zaskočit například prasklé stoupačky ( fekálie ) nebo vytopený prostor vodou, nebo saze od komínu. Na tyto havárie jsme vybaveni a připraveni na úklid, co v nejkratším čase. 

Provádíme pouze úklid fekálií a vody do 10 cm nad povrchem !

Tento úklid je brán úkonem havárie !